ÇOCUK, AİLE VE DAVRANIŞ

Sevdiğin Haberi Paylaş


1
BEBEK VE ÇOCUĞU YETİŞKİNDEN AYIRAN
DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ(1)

 1. Bağımlılık,
 2. Güçsüzlük,
 3. Değerlendirme Farklılığı,
 4. Duygularda Dalgalanım,
 5. Neden-Sonuç İlişkisinde Algı Yetersizliği,
 6. Hayal Kurma,
 7. Engellenme Eşiğinde Düşüklük,
 8. Temel Düşünce Özellikleri,
   Somut Düşünce,
   Büyüsel Düşünce,
   Ben Merkezci Düşünce,
   Animistik Düşünce,
 9. 2
  BEBEK VE ÇOCUĞU YETİŞKİNDEN AYIRAN
  DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ(2)
 10. BAĞIMLILIK;
   Bebek ve çocuklar anne ve babalarına bağımlıdır,
   Biyolojik gereksinimleri kadar sevgi ve ilgi de çok önemli,
   Sevgi ve ilgi için, çevredeki bireyler özellikle aile,anne ve
  baba önemlidir,
   Bağımlılık, okul çağına (7 yaş) kadar güçlüdür,
   Okul çağında toplumsallaşmanın yoğunlaşmasıyla azalmaya
  başlar, ancak adölesan dönemine dek sürer,
   Adölesan döneminde ise Bağımsızlık Kazanma Davranışları
  öne çıkar,
 11. GÜÇSÜZLÜK;
   Bebek ve çocuklar doğa koşullarına yeterince dayanıklı
  değildir,
   Bakım, destek, sevgi, denetim ve koruma gereksinimleri var,
  3
  BEBEK VE ÇOCUĞU YETİŞKİNDEN AYIRAN
  DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ(3)
 12. DEĞERLENDİRME FARKLILIĞI;
   Bebek ve çocuklar olayları yetişkinler gibi algılayamaz,
   Farklı algı, korku ve kaygıları olabilir,(Yabancı Fobisi,
  Ayrılık Anksiyetesi, Terkedilme Fobisi, Hayvan ve
  vb.den korkma),
 13. DUYGULARDA DALGALANIM;
   Çocuklar ağlarken kolayca gülebilir, gülerken
  ağlayabilir,
   Bu durum yetişkinlerde normal değildir,
  4
  BEBEK VE ÇOCUĞU YETİŞKİNDEN AYIRAN
  DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ(4)
 14. NEDEN-SONUÇ İLİŞKİSİNDE ALGI YETERSİZLİĞİ;
   Çocuk olaylar arasında sağlıklı neden sonuç ilişkisi kuramaz,
   Çocuğun sorularına “sen anlamazsın” yanıtı verilmemeli,
  onun anlayabileceği uygun dille açıklanmalı,
 15. HAYAL KURMA;
   Hayal dünyaları çok zengindir.
   Hayallerini gerçek yaşanmış olaylar gibi anlatabilirler,
   Bu durumda yalancılıkla suçlanmamalı,
  5
  BEBEK VE ÇOCUĞU YETİŞKİNDEN AYIRAN
  DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ(5)
 16. ENGELLENME EŞİĞİNDE DÜŞÜKLÜK;
   Çocuğun isteğinin engellenmesi, yerine getirilmemesi
  durumunda dayanıklılık düşüktür,
   İsteklerin engellenmesi karşısında kolayca ağlar tepinir,
   İstek, her zaman yerine getirilmemeli ise de, baskı ve şiddetle
  engellenmesi de zararlı,
   Sevecen yaklaşımlarla çocuk ikna edilmeye çalışılmalı,
  6
  BEBEK VE ÇOCUĞU YETİŞKİNDEN AYIRAN
  DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ(6)
 17. TEMEL DÜŞÜNCE ÖZELLİKLERİ;
   a. SOMUT DÜŞÜNCE:
   Çocuk soyut objeleri kavrayamaz, somutlaştırma eğilimindedir.
   Deyim ve atasözleri kavrayamaz.“Tanrı” kavramını farklı düşünür,
   b. BÜYÜSEL DÜŞÜNCE:
   Masallara düşkündür ve masaldaki kahramanların abartılı gücüne inanır,
   Olağanüstü dileklerin gerçekleşeceğini düşünür,
   c. BEN MERKEZCİ DÜŞÜNCE:
   Bencildir,Egosu id eğilimlidir,
   Oyuncak ve eşyalarını,sevdiği kişileri,başkalarıyla paylaşmak istemez,kıskanır,
   Kendisi giderken ayın da kendisiyle geldiğini, arkadaşı olduğuna inanabilir,
   Saklambaç oynarken, başını gizler,vücudun tümüyle gizlendiğini zanneder,
   d. ANİMİSTİK DÜŞÜNCE:
   Cansız nesnelere canlı bir kimlik vererek, onlarla konuşma ve iletişim
  eğilimindedir,
   Oyunlarında halıyı havuz, deniz, desenleri balık, değneği at,yapabilir,
   Çarptığı masayı suçlar, onun dövülmesinden mutlu olur,
  7
  AİLE İÇİ İLİŞKİLER VE TUTUM
   AİLE:
   Çocuğun beslendiği, korunduğu,İleriye yönelik doğru ve
  yanlışların öğretildiği,
   Kişiliğin oluştuğu ve geliştiği,
   Ana-baba, çocuk ve diğer akrabaların bir arada yaşadığı
  ortam,
   Kişilik gelişiminde pek çok etken önemli,ancak ailenin
  tutum ve davranışı çok daha önemli,
   AİLE TUTUMU:
   Aile bireylerinin inançlarını, psikolojik duygularını, onların
  doğru ve yanlışlarını yansıtan,
   Çoğu kez onların bilinçdışı gereksinimleri ile oluşan,
   Çoğu davranışlar zincirine dönüşmüş eğilimler,
  8
  AİLE İÇİ İLİŞKİLERİN ÇOCUĞA YANSIMA
  LARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER(1)
 18. Toplumsal Norm ve Beklentiler,
 19. Anne ve Babanın Kendi Yetiştiriliş Biçimi,
 20. Anne ve Bananın Kişilik Yapısı ve Ruhsal Durumu,
 21. Anne ve Baba Yaşı,
 22. Evlilik Uyumu-Uyumsuzluğu,
 23. Eşlerden Birinin Ölümü,
 24. Uzun Süreli Ayrılık,
 25. Ailenin Sosyo-Ekonomik Durumu,
 26. İstenmeyen Gebelik Çocuğu,
 27. Kalıtsal Özellikler,
 28. Cinsiyet Beklentisi,
 29. Çocuğun Doğum Sırası,
 30. Anne Babanın Farklı Tutumları,
 31. Çocuğun Kronik Hastalığı,Engellilik,
  9
  AİLE İÇİ İLİŞKİLERİN ÇOCUĞA YANSIMA
  LARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER(2)
 32. TOPLUMSAL NORM VE BEKLENTİLER;
   Cinsiyet ayırımı,erkek çocuğuna atfedilen değer, (Ailenin
  soyunun erkek çocuk tarafından sürdürüleceği inancı,
  Çocuğa,sosyal güvence gözüyle bakılması),
   Kız çocuğunun öğrenim ve meslek edinişini ihmal etme,
   Miras paylaşımında adil davranmama,
  2.ANNE VE BABANIN KENDİ YETİŞTİRİLİŞ BİÇİMİ;
   Kendi çocukluklarında uygun sevgi, ilgi ve disiplin yönünden
  sorun yaşamış anne ve babalar çocuklarına benzer tutum ve
  davranış göstermekte,
   “Biz anamızdan, babamızdan böyle görmedik”, “Ben
  babamı görünce titrerdim,bizim oğlan kılını
  kıpırdatmıyor”,
  10
  AİLE İÇİ İLİŞKİLERİN ÇOCUĞA YANSIMA
  LARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER(3)
 33. ANNE VE BABANIN KİŞİLİK YAPISI VE RUHSAL
  DURUMU;
   Psikonevroz ve psikoz türü hastalıkların kalıtımla çocuklara
  geçme eğilimi yüksek,
   Obsessif fobik, Obsessif kompülsif davranışlar (yersiz
  kuşkulu, korkulu ve anlamsız hareketler) Simetromani
  (objeleri belli bir düzende sıralama) ve Mizofobi (aşırı temizlik
  düşkünlüğü ve kirlenme korkusu) türü normal dışı davranışlar
  anne ve babalardan öğrenilebilmekte,
   Ruh sağlığı iyi olmayan anne ve babalar çocuklara şiddet
  uygulayabilmekte,
  11
  AİLE İÇİ İLİŞKİLERİN ÇOCUĞA YANSIMA
  LARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER(4)
  4.ANNE VE BABA YAŞI;
   İleri anne yaşı(35 ve üzeri) down sendromlu çocuk
  doğma riskini artırır,
   Anne ve babanın yaşı ilerledikçe, aşırı koruyucu
  tutum geliştirebilir, Bu çocuğun nörotik olma eğilimini
  artırır,
  5.EVLİLİK UYUMU-UYUMSUZLUĞU;
   Aile içi kavgalarda özdeşim sorunu,
   Çocuğun suçlanması, “Senin yüzünden kavga ettik”,
  “Şu çocuk olmasa bir gün durmam” sözleri suçluluğu
  artırır,
  12
  AİLE İÇİ İLİŞKİLERİN ÇOCUĞA YANSIMA
  LARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER(5)
  6.EŞLERDEN BİRİNİN ÖLÜMÜ;
   Çocuğa gösterilen sevgi, ilgi, aşırı derecede artar, acıma
  duygusuyla davranma çocuğu etkileyebilir,
   Erkek çocuk baba; kız çocuk anne yerine, ya da kaybedilen
  obje yerine konularak çocuklardan hızlı olgunlaşmaları
  isteme eğilimi,
   Çocuğun da kaybedilebileceği kaygısı,
  7.UZUN SÜRELİ AYRILIK;
   Anne ya da babanın evden uzun ya da kısa süreli
  ayrılıklarında dönmeyeceği algısı ve kaygısı,
   Çocuğun yanındaki, çocuğa aşırı düşkün, aşırı
  koruyucu ya da aşırı baskıcı tutum geliştirebilir,
   Çocuklarda ayrılık anksiyetesi gözlenebilir, 13
  AİLE İÇİ İLİŞKİLERİN ÇOCUĞA YANSIMA
  LARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER(6)
  8.AİLENİN SOSYO-EKONOMİK KONUMU;
   Sosyo-ekonomik düzeyi yüksek ailelerde çocuğun her istediği
  yerine getirme eğilimi nedeniyle;
   Sorun çözme becerisinin geliştirilememesi,
   Doyumsuzluk ve mutsuzluk,
   Yeterince zaman ayrılamaması ve ilgisizlik koşulların da uygun olması
  halinde madde bağımlılığı tuzağına düşebilirler,
   Sosyo-ekonomik düzeyi düşük ailelerde;
   Temel gereksinimlerin yeterince karşılanamaması(Aşağılık
  Kompleksi),
   Yetersiz ve dengesiz beslenmeyle ilgili ruhsal sorunlar,
   Doyumsuzluk,
   Eğitim ve toplumsallaşma sorunları,
   Kolay sağlanabilen, sigara, alkol ve solvent madde kullanımı
  eğilimi,
  14
  AİLE İÇİ İLİŞKİLERİN ÇOCUĞA YANSIMA
  LARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER(7)
  9.İSTENMEYEN GEBELİK ÇOCUĞU;
   Çocuğu kabullenmede güçlük
   Çocuğa şiddet ve örseleme,
   Gebelik sırasında bebeği sonlandırma düşüncesi ya da
  girişiminden duyduğu suçluluk duygusuyla aşırı sevgi ve
  koruyucu tutum ,
  10.KALITSAL ÖZELLİKLER:
   Pek çok ruh hastalığı, fizik ve kişilik özellikleri, genler aracılığı
  ile kalıtsal olarak çocuklara geçmekte,
   Bu özellikler çoğu aile içi ilişkileri, çocuk ve çevresine
  yansımalarını etkiler,
  15
  AİLE İÇİ İLİŞKİLERİN ÇOCUĞA YANSIMA
  LARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER(8)
  11.CİNSİYET BEKLENTİSİ;
   Erkek beklerken bebeğin kız doğması: Kabullenmede
  güçlük, çocuk ve annenin suçlanması, örselenmesi,
   Kız beklerken bebeğin erkek doğması: Ailenin özlem
  temelli doyumuna yönelik,çocuğa kız gibi davranma, “Şu bir
  kız olsaydı” sözleri, çocuğun cinsiyetinden hoşlanmaması ya
  da reddetmesi, anne babanın arzu ettiği ve beğendiği kız
  cinsiyetine eğilimi artırır, baba ile özdeşim kuramama,
  annenin cinsiyetini benimseme ,Farklı Cinsel Kimlik
  gelişebilir,
  16
  AİLE İÇİ İLİŞKİLERİN ÇOCUĞA YANSIMA
  LARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER(9)
  12.ÇOCUĞUN DOĞUM SIRASI:
   İlk çocuğu çoğu aile daha fazla önemser ve özen gösterir.
  Bakım ve öğrenim için daha fazla disiplin ve baskı uygular.
  Daha fazla sorumluluk bekler,
   Çocuk sayısı arttıkça ilgi azalabilir,
   Son çocuğa daha fazla ilgi, sevgi ve aşırı koruyucu
  davranabilir. Ailelerde son çocuğu hep küçük görme,
  büyütmeme eğilimi gözlenir,
   İkinci çocuk doğduğunda,birinci çocuk kendisine ilginin
  azaldığını fark edebilir,kıskançlık, anksiyete ve regresyon
  davranışlarında bulunabilir.
   Tek çocuklarda, gösterilen ilgi, sevgi ve disiplin
  uyumsuzluğu ve koruyucu eğilim nedeniyle nörotik yapılı
  özellik gelişebilir,
  17
  AİLE İÇİ İLİŞKİLERİN ÇOCUĞA YANSIMA
  LARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER(10)
  13.ANNE BABANIN FARKLI TUTUMLARI;
   Anne ya da babadan biri çocuğa disiplinli davrandığı sırada,diğerinin
  karşı çıkması, çocuğu haklı ya da haksız savunması ve koruması,
  çocukta olumsuz tepkiler gelişmesine, erkek çocukta babaya, kız
  çocukta anneye özdeşleşme sorunu gelişebilir,
   İlgi, sevgi ve disiplin dengesi olumsuz etkilenebilir,
  14.ÇOCUĞUN KRONİK YA DA ÖLÜMCÜL HASTALIĞI,
  ÖZÜRLÜLÜK;
   Önceleri disiplinli olan, çocuğun isteklerine uygun sınır koyabilen
  anne-baba, hastalık durumunda daha kollayıcı ve koruyucu
  davranabilir,
   Akraba evliliklerinde taraflar birbirini suçlar,
   Aile bireylerinde birbirini ya da çocuğu suçlama eğilimleri gözlenir.
  Gebelikteki bazı etkenler gösterilerek tartışmalar yaşanır,
   Çocuğun ve ailenin mutsuzluk düzeyi artar,
  18
  TUTUM VE DAVRANIŞ YÖNÜNDEN
  AİLE TÜRLERİ(1)
   Çocuğun ruhsal durumunu
  etkileyen en önemli faktör;
   Sevgi,
   İlgi,
   Disiplin dengesi ve dozudur,
   Çoğu aile dengeli davranış
  gösterememekte, aşırı ya da
  yetersiz davranmakta,
   Aile Türleri;
 34. Aşırı İlgi-Sevgi Gösteren
  Aile,
 35. Yetersiz İlgi-Sevgi
  Gösteren Aile,
 36. Aşırı Disiplinli Aile,
 37. Yetersiz Disiplinli Aile,
  19
  TUTUM VE DAVRANIŞ YÖNÜNDEN
  AİLE TÜRLERİ(2)
  1.AŞIRI İLGİ VE SEVGİ GÖSTEREN AİLE;
   Aile çocuğun her istediğini yerine getirme eğiliminde,
   Bunlar KORUYUCU AİLELER’dir.Çocuklarda;
  a. Sorun çözme yetersizliği (Beceriksizlik),
  b. Bebeksi kalma (Hanım evladı),
  c. Nörotik yapı eğilimi,
  d. Herkesten sevgi, ilgi bekler, ancak kendisi gösteremez,sevgi
  gösterilmemesi halinde tepkili ve kaprisli davranır,
  e. Engelli çocuk, yetim, tek evlat, uzun süre sonra edinilen
  evlat, ilerlemiş anne ve baba yaşı etkilidir,
  2.YETERSİZ İLGİ VE SEVGİ GÖSTEREN AİLE:
   Çocuğa gösterilen ilgi ve sevgi oldukça yetersizdir ya da hiç
  yoktur,
   Çocuğun gereksinimleri giderilmez, hep karşı çıkılır, her
  yaptığı eleştirilir,
   Sevecen ve güleryüzle davranılması gereken durumlarda
  soğuk ve önemsiz varlıklar gibi davranılır,
  20
  TUTUM VE DAVRANIŞ YÖNÜNDEN
  AİLE TÜRLERİ(3)
  3.AŞIRI DİSİPLİN GÖSTEREN AİLE;
   Çocuğa çoğunlukla asık suratla, sert ses tonuyla yaklaşılır,
   Aksi halde çocuğun şımaracağından, saygısız yetişeceğinden
  korkulur,
   Çocuğun yaramazlık ve yanlış davranışlarından caydırılması
  amacıyla,
   Bağırma,çocuğu dövme, örseleme,
   Kulağını çekme, bağırma,
   Karanlık ortama kapatma ceza yöntemlerine başvurma
  eğilimindedirler,
   Çocukların kişiliğini kötü yönde etkileyen en önemli
  etkenlerden,
  4.YETERSİZ DİSİPLİN GÖSTEREN AİLE;
   Çocuğun davranışlarıyla ilgilenip uyarıda bulunulması
  gerekirken, böyle aileler çocukla yeterince ilgilenmemektedir,
   Çocuklar, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu yeterince
  algılayamayıp, olumlu davranışlar geliştiremeyebilirler,
  21
  TUTUM VE DAVRANIŞ YÖNÜNDEN
  AİLE TÜRLERİ(4)
   Kimi aileler, bu aile türlerinden birinin özelliklerini daha çok
  taşırken, kimi aileler disiplin, sevgi, ilgi dengesini kuramayıp,
  birkaçının özelliklerini birlikte gösterir,
   İstenmeyen gebelik, evlilik dışı doğumlar,cinsiyet beklentisi,
  üvey anne-baba, aşırı kurallı kreş, bakımevi, çocuk yuvaları
  ve kimi okullar da, çocuğa gösterilen sevgi, ilgi yoksunluğunu
  ya da fazlalığını, aşırı ya da yetersiz disipliner tutumu
  etkileyen durumlar olabilir,
   Böyle ortamlarda büyüyen çocuklarda; aile bireyleriyle uygun
  özdeşleşememe, kendini aileye ait hissedememe, başkalarını
  sevememe, bencil davranma eğilimleri fazla görülebilir,
  22
  TUTUM VE DAVRANIŞ YÖNÜNDEN
  AİLE TÜRLERİ(5)
   HEM AŞIRI SEVGİ, İLGİ, HEM DE AŞIRI DİSİPLİN
  GÖSTEREREK UÇ DAVRANAN AİLE ÇOCUKLARI,
  NÖROTİK YAPILI OLABİLİR;
   Anksiyete(kaygı),
   Histeri(Konversiyon),
   Hastalık Hastalığı(Nevrasteni),
   Temizlik Hastalığı(Mizofobi),
   Aşırı Tertip-Düzen Hastalığı(Simetromani),
   Obsessif-Kompulsif Davranış,
   Obsessif-Fobik Davranış,
   Psikokosomatik Hastalıklara Yatkınlık(Migren,Ülser, İrritabl
  Kolon,Ürtiker,Alerji,Esansiyel Hipertansiyon, Enfarktüs vb.)
  23
  TUTUM VE DAVRANIŞ YÖNÜNDEN
  AİLE TÜRLERİ(6)
   YALNIZCA AŞIRI DİSİPLİN GÖSTERİP ,SEVGİ VE İLGİ
  GÖSTERMEYEN AİLEDE YETİŞEN ÇOCUKLARDA
  GELİŞEBİLECEK DAVRANIŞLAR;
   Öç alma,
   Suça ve intihara eğilim,
   Toplum kurallarına karşı çıkma ve kuralları çiğneme,
   Psikopatik kişilik,
   Sevilmeme algısı,
  24
  TUTUM VE DAVRANIŞ YÖNÜNDEN
  AİLE TÜRLERİ(7)
   SONUÇ;
   Normalde aşırıya kaçmadan,
   Yeri geldiğinde ilgi ve sevgiyle yaklaşma,
   Yeri geldiğinde de disiplinli davranmak,
   İLGİ-SEVGİ-DİSİPLİN dengesini göz önünde
  bulundurmak,
   Güdüleyerek eğitici davranmak, ruhsal gelişimi olumlu
  yönde etkileyen en önemli etmenlerdir

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir